Katalogerna

Tar bort "minorna" i din miljö som annars kan utlösas !

AIRJON Bygg & miljöteknik AB

VÄLKOMMEN!

Vår affärsidé är att utföra byggnadskontroller och tillhandahålla produkter som förbättrar miljön för människor och djur. Konsultverksamheten består inte enbart av fukt och skadeutredningar utan de flesta besiktningar är i förebyggande syfte.

 

Skall du bygga hus åtar vi oss att vara Kvalitetsansvarig.

 

Företagare, fastighetsägare, förvaltare bistår vi med olika former av analyser samt tjänstgör som ”bollplank”. Vi tar också hand om projektledning. Vi hjälper byggsektorn, dess aktörer med analyser av sunda och för människan harmoniserande produkter.

 

Genom en frisk innemiljö och goda produkter i människans närmiljö kan människan prestera mera utan att bli sjuk av t.ex. dålig innemiljö.

Vi alla, samhället, tjänar på olika sätt av att vara förbereda och planera bort risker.

Box 103

245 22 Staffanstorp

Kontakta oss:

Telefon:    046-25 63 81

Fax:          046-25 63 81

E-post:      info@airjon.se

Frisk Luft Ger Energi !

Torra Hus Ger Låg Energiförbrukning !